top of page

mnemosline® is een elektronisch apparaat dat gemonteerd is op een ondersteuning in de vorm van een oogmasker en dat lichtpulsen van LED's (λ 650 nm, stralingsvermogen 7 μW, CE 0051 klasse Iia) afgeeft, geschikt om de amplitude en de regelmatigheid van alfahersenengolven te stimuleren. Het is voornamelijk ontworpen voor gebruik bij problemen die verband houden met geheugenverlies, vooral bij de bevolking boven de 60 jaar.

In jongere populaties heeft dit gebruik niet alleen een effect op het geheugen, maar ook op de stemming en de slaap-waak-cyclus. Vergeleken met medicijnen die gebruikt worden voor cognitieve verbetering, heeft het geen bijwerkingen (met uitzondering van epilepsie, zie handleiding). De behandeling moet doorgaan om een progressieve achteruitgang van het geheugen te voorkomen, wat onvermijdelijk is naarmate we ouder worden. Er is slechts een initiële uitgave, waarna het enige wat nodig is betrokkenheid en vastberadenheid om optimale resultaten te bereiken, het kiezen van het meest geschikte moment van de dag om het apparaat te gebruiken in overeenstemming met uw bezigheden.

ONS WERK
Over een periode van 5 jaar (2002-2007) werden door het initiatief van PROSENECTUTE
(een NPO in Vicenza, Italië), meer dan 1200 personen van meer dan 50 jaar oud, uit verschillende steden in de provincie Vicenza, onderworpen aan MEMOTEST. Uit de verzamelde statistische gegevens bleek dat meer dan 1/3 van deze proefpersonen een aanzienlijke mate van geheugengebrek hebben (score van <8 in de RIVERMEAD gedragsgeheugentest). Zeshonderd van deze proefpersonen ondergingen ook elektro-encefalogram (EEG) tests, waaruit bleek dat bij proefpersonen met een cognitief tekort, de amplitude van het spoor daalde en de alfa-component vertraagt, met een frequentieverschuiving van 12 naar 8 Hz, in de meest voor de hand liggende gevallen.

De MNEMOSLINE® -methode werd gebruikt bij 200 proefpersonen met een cognitieve achterstand (die elke dag in ons geheugencentrum worden gevolgd). Deze methode bestaat uit langdurige lichtstimulatie gericht op de frequentie van de Alpha-golven die zijn opgenomen met behulp van het EEG. Hiermee was het mogelijk om een verbetering van het geheugen te verkrijgen en tegelijkertijd een toename van de amplitude en regelmaat van het alfa-ritme (gemeten door middel van spectrale dichtheid), duidelijk zichtbaar bij 60% van de behandelde proefpersonen, terwijl een verslechtering werd waargenomen bij de controlepersonen die niet werden behandeld. Deze resultaten hebben een gemiddelde statistische significantie (ANOVA) van p<0.01 en met pieken van p<0.001, in de meest responsieve populatie. Bovendien was er ook een verbetering van de stemming (significant anti-depressivum effect, p<0.01), terwijl er een duidelijke verslechtering was bij proefpersonen die niet werden behandeld.

 

CONCLUSIES

Het MNEMOSLINE® -apparaat is een oogmasker dat in plaats van de lenzen twee rode LED's bevat (λ 650 nanometer, 7 μW stralingsvermogen op 2 cm, gepulseerd) met een flitsfrequentie die gericht is op de frequenties van het alfaritme van de hersenen. Na verloop van tijd veroorzaakt deze langdurige stimulatie een toename van de amplitude en een verschuiving in de frequentie van de alfagolven van de persoon die aan gepulseerde straling wordt blootgesteld.

De resultaten verkregen in 200 gevallen onderworpen aan langdurige behandeling met het Mnemosline oogmasker worden bevestigd door gegevens die zijn aangegeven in de literatuur (Ferro Milone et Al., 2004 en Williams et Al., 2006). Dit tweede effect werd geverifieerd, door ons en door anderen, in een oudere populatie met geheugenverlies. De gebruikte fysiologische methode kan ook worden uitgebreid naar een jongere bevolking om hun werkgeheugen te versterken (door middel van retino-thalamo-corticale paden), en bovendien om hun stemming te verbeteren en hun slaap/waakritme te reguleren (door middel van retino-hypothalamische paden).

MNEMOSLINE® is een nieuw apparaat om uw geheugen te beschermen.

BEHANDELING DOOR MIDDEL VAN INTERMITTERENDE LICHTSTIMULATIE WAARBIJ DE FREQUENTIES VAN DE ALFA-ACTIVITEITEN CENTRAAL STAAN.

HET IS AAN TE RADEN OM TE BEGINNEN MET SESSIES VAN 10 MINUTEN, VOLGENS DE "STANDAARD"-PROGRAMMERING. VERVOLGENS DIENT DE PATIËNT, OM MERKBARE RESULTATEN TE VERKRIJGEN, DE SESSIE 2-3 KEER PER DAG TE HERHALEN, GEDURENDE TEN MINSTE 2-6 MAANDEN.

DE PATIËNT DIENT DE OGEN ALTIJD GESLOTEN TE HOUDEN TIJDENS DE BEHANDELING.

image.png
bottom of page